Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 28 września 2018 r.

Nazwa pełna

"ART - SKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000302282

NIP

8942935551

REGON

020715930

Data rejestracji

27 marca 2008 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Gajowicka 183, 53-150 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

450 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Zakwaterowanie

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Reklama

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • Działalność związana ze sportem

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Wytwarzanie energii elektrycznej

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu wspólnie albo członek zarządu wraz z prokurentem jeżeli zarząd jest jednoosobowy - członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 8 lutego 2013 r.

  Wartość udziałów

  450 tys. zł

  Liczba udziałów

  900

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008