Nazwa pełna

FUNDACJA KULTURA I SZTUKA PONAD GRANICAMI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000030132

REGON

013109209

Data rejestracji

5 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

21 października 2011 r.

Adres siedziby

Kielecka 48 / 5, 02-530 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Gromadzenie środków rzeczowych I finansowych służących wspieraniu kultury rosyjskiej w polsce I polskiej w rosji. 2. Organizowanie imprez kulturalnych w tym spektakli teatralnych, operowych, baletowych, spotkań z twórcami, wystaw artystycznych, pokazów I przeglądów filmów, odczytów I sympozjów poświęconych zagadnieniom kultury I sztuki w tym także polskiej I rosyjskiej. 3. Działalność naukowo - badawcza, wydawnicza I studyjna w zakresie kultury I sztuki obu krajów. 4. Inicjowanie, wspieranie I upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej I sztuki. 5. Inicjowanie I wspieranie produkcji filmowej I telewizyjnej poświęconej kulturze. 6. Wspieranie I propagowanie idei fundacji.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5469 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAL GOSPODARCZY