Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 21 października 2011 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA KULTURA I SZTUKA PONAD GRANICAMI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000030132

REGON

013109209

Data rejestracji

5 września 2001 r.

Adres siedziby

Kielecka 48 / 5, 02-530 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych służących wspieraniu kultury rosyjskiej w Polsce i Polskiej w rosji. 2. Organizowanie imprez kulturalnych w tym spektakli teatralnych, operowych, baletowych, spotkań z twórcami, wystaw artystycznych, pokazów i przeglądów filmów, odczytów i sympozjów poświęconych zagadnieniom kultury i sztuki w tym także Polskiej i rosyjskiej. 3. Działalność naukowo - badawcza, wydawnicza i studyjna w zakresie kultury i sztuki obu krajów. 4. Inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej i sztuki. 5. Inicjowanie i wspieranie produkcji filmowej i telewizyjnej poświęconej kulturze. 6. Wspieranie i propagowanie idei fundacji.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5469 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAL GOSPODARCZY