Poprzednio

GRUPA PEP - FARMA WIATROWA DĘBICE/KOSTOMŁOTY

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

232,6 mln zł

121,5 mln zł