Poprzednio

GRUPA PEP - FARMA WIATROWA DĘBICE/KOSTOMŁOTY

Nazwa pełna

POLENERGIA FARMA WIATROWA DĘBICE/KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000301029

NIP

8522529755

REGON

320466765

Adres siedziby

Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 marca 2008 r.

Kapitał zakładowy

62 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: dwaj członkowie zarządu działąjący łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 23 marca 2016 r.

  Wartość udziałów

  62 tys. zł

  Liczba udziałów

  124

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 13 czerwca 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

54,3 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

232,6 mln zł

121,5 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.POLENERGIA.PL

Adres e-mail

INFO@POLENERGIA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008