Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPARCIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM "BABIE LATO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000300720

NIP

7542928908

REGON

160177935

Data rejestracji

4 marca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

15 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Borówkowa 16, Ochodze, 46-070 Komprachcice, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność fizjoterapeutyczna

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

  • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku I osób niepełnosprawnych

  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia oraz inne dokumenty rodzące powstanie zobowiązań prawnych podpisuje w imieniu stowarzyszenia prezes lub wiceprezes. W przypadku gdy wartość finansowa zobowiązania przekracza 10. 000 zł dokument podpisuje prezes lub wiceprezes, łącznie z inną osobą będącą członkiem zarządu stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016