Nazwa pełna

CITY APART MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000300191

NIP

5922178134

REGON

220567038

Data rejestracji

29 lutego 2008 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.01.2011

  Do

  01.01.2013

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,4 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 29 lutego 2008 r.

  Wartość udziałów

  49 tys. zł

  Liczba udziałów

  49

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008