Nazwa pełna

CITY APART MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000300191

NIP

5922178134

REGON

220567038

Data rejestracji

29 lutego 2008 r.

Data ostatniej zmiany

16 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2011-01-01

  Do

  2013-01-01

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Przedmiot pozostałej działalności
 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) I pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Transport drogowy towarów

 • Pozostały transport lądowy pasażerski

 • Działalność usługowa wspomagająca transport

 • Działalność agentów I pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 29 lutego 2008 r.

  49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008