Poprzednio

POLNORD SZCZECIN KU SŁOŃCU

Nazwa pełna

SZCZECIN KU SŁOŃCU PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000299574

NIP

9552222803

REGON

320477510

Adres siedziby

Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 lutego 2008 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku wieloosobowego składu zarządu do reprezentowania, podpisywania, składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni będą dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działaljący łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 26 lutego 2008 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 14 lipca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 14 lipca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2009 r.

5,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008