Nazwa pełna

SZCZECIN KU SŁOŃCU PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000299574

NIP

9552222803

REGON

320477510

Adres siedziby

Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 lutego 2008 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku wieloosobowego składu zarządu do reprezentowania, podpisywania, składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni będą dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działaljący łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 26 lutego 2008 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 14 lipca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 14 lipca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2009 r.

5,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008