Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 2 kwietnia 2008 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "INSTYTUT ORIENTALISTYCZNY IM. N. MARRA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000299432

NIP

8942932328

REGON

020696405

Data rejestracji

25 lutego 2008 r.

Adres siedziby

Jemiołowa 32A / 18, 53-447 Wrocław, Polska

Cel działania

1. Propagowanie wiedzy o państwach azji i afryki (w tym państw b. Zsrr)), zamieszkujących je narodach, ich językach, historii, tradycjach, geografii, a także obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej i geopolitycznej. 2. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem nauk opisujących zagadnienia zawarte w pkt. 1.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes samodzielnie lub dwóch innych członków zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY