Nazwa pełna

" SIDO " SIDOREK, WRÓBLEWSKI SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000002992

NIP

8441527203

REGON

790263779

Adres siedziby

Diamentowa 6, 16-400 Suwałki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

14 marca 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

261,3 tys. zł

2012 r.

800 zł

2006 r.

233,9 zł

2003 r.

121,6 tys. zł

2003
2006
2012
2020
121,6 tys. zł 233,9 zł 800 zł 261,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.SIDO.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017