Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2017 r. — 1 grudnia 2017 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 08.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.09.2020

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • 17.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • 19.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • 07.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 26.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 28.05.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 17.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 01. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

Wartość udziałów objętych za aport
 • 100 000,00 ZŁ