Poprzednio

ZAKŁAD PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO SULEJÓW

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

43,4 mln zł

25 mln zł