Nazwa pełna

DB PORT SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000029909

NIP

8510109332

REGON

810622795

Adres siedziby

Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

16 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu z członkiem zarządu lub dwóch członków zarządu lub prezes zarządu z jednym z prokurentów łącznych lub członek zarządu z jednym z prokurentów łącznych.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ : DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 29 grudnia 2008 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM, A TAKŻE UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 6 września 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM, A TAKŻE UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

8,3 mln zł

2018 r.

32 mln zł

2015 r.

1,2 mln zł

2014 r.

452,1 zł

2012 r.

20,1 mln zł

2008 r.

1,2 tys. zł

2003 r.

8,1 tys. zł

2003
2008
2012
2014
2015
2018
2019
8,1 tys. zł 1,2 tys. zł 20,1 mln zł 452,1 zł 1,2 mln zł 32 mln zł 8,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

100,9 mln zł

40,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2077 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002