Nazwa pełna

CAPITAL PARK GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000297669

NIP

1080004979

REGON

141347421

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 stycznia 2008 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

3,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki jest uprawniony każdy członek zarządu działający samodzielnie.

 • Od 23 stycznia 2008 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇺🇸

  Rezydencja

  🇺🇸

Wspólnicy
 • Od 4 października 2011 r.

  Wartość udziałów

  3,5 mln zł

  Liczba udziałów

  7001

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

16,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008