Nazwa pełna

KRÓLIK WOŁOSKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000297326

NIP

6842524965

REGON

180297931

Data rejestracji

17 stycznia 2008 r.

Adres siedziby

Zdrojowa 68, 38-440 Iwonicz Zdrój, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1/ odrestaurowanie i utrzymanie w stanie godnym zniszczonej cerkwi grekokatolickiej w m. Królik wołoski, gmina rymanów, powiat krosno, województwo podkarpackie. 2. Powołanie muzeum sztuki sakralnej łemkowszczyzny z siedzibą w cerkwi w króliku wołoskim. Muzeum: a/ gromadzić będzie zabytki kultury materialnej z obszaru łemkowszczyzny, zwłaszcza z zakresu sztuki sakralnej (malarstwo, rzeźba, przedmioty liturgiczne), rzemiosła artystycznego oraz materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych. B/ gromadzić będzie zabytki drogą zakupu, przekazu, darowizn oraz depozytu. C/ zapewni konserwację gromadzonych zabytków oraz ich przechowywanie w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo oraz dostępność dla celów naukowych i popularyzatorskich. D/ uczestniczyć będzie w życiu naukowym przez współpracę z innymi placówkami muzealnymi i naukowymi z kraju i zagranicy o podobnym celu działania. E/ muzeum podlegać będzie lapidarium sztuki sepulkralnej, zorganizowane na przycerkiewnym cmentarzu. F/ szczegóły funkcjonowania muzeum sztuki sakralnej beskidu niskiego określi jego statut. 3. Propagowanie wiedzy o historii miejscowości królik wołoski i okolic oraz o losach mieszkających tu obywateli rp. 4. Propagowanie wiedzy o historii administracji apostolskiej łemkowszczyzny. 5. Inicjowanie działań w zakresie ochrony sakralnych dzieł sztuki łemkowszczyzny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY