Nazwa pełna

"SOLARIS VENTURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000297274

NIP

7282678804

REGON

100452696

Adres siedziby

Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 stycznia 2008 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

130 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego - reprezentacja jednoosobowa.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

36 tys. zł

2020 r.

5 tys. zł

2019 r.

4,8 tys. zł

2019
2020
2021
4,8 tys. zł 5 tys. zł 36 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008