Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

61,7 mln zł

27,6 mln zł

2007 - 2013

2

68,1 mln zł

27,7 mln zł

Łącznie

8

129,8 mln zł

55,2 mln zł