Nazwa pełna

MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000297195

NIP

7391801250

REGON

510431484

Adres siedziby

Jacka Kuronia 4, 15-569 Białystok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 lutego 2008 r.

Kapitał zakładowy

620 tys. zł

Kapitał wpłacony

620 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: prezes zarządu oraz wiceprezesi zarządu-samodzielnie, dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

3,4 mln zł

2023 r.

1,9 mln zł

2022 r.

2,9 mln zł

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

7,4 mln zł

2019 r.

5,4 mln zł

2018 r.

5,5 mln zł

2017 r.

23 mln zł

2016 r.

19,5 mln zł

2015 r.

5 mln zł

2014 r.

2,9 mln zł

2013 r.

10,4 mln zł

2012 r.

1,5 mln zł

2011 r.

1,7 mln zł

2010 r.

1,6 mln zł

2009 r.

1,8 mln zł

2008 r.

27,6 mln zł

2007 r.

950,2 tys. zł

2006 r.

6,2 mln zł

2005 r.

4,9 mln zł

2004 r.

938,2 tys. zł

2003 r.

1,9 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,9 mln zł 938,2 tys. zł 4,9 mln zł 6,2 mln zł 950,2 tys. zł 27,6 mln zł 1,8 mln zł 1,6 mln zł 1,7 mln zł 1,5 mln zł 10,4 mln zł 2,9 mln zł 5 mln zł 19,5 mln zł 23 mln zł 5,5 mln zł 5,4 mln zł 7,4 mln zł 4,3 mln zł 2,9 mln zł 1,9 mln zł 3,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

69 mln zł

32,1 mln zł

2007 - 2013

2

68,1 mln zł

27,7 mln zł

Łącznie

9

137,1 mln zł

59,7 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017