Nazwa pełna

GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000029718

NIP

6310016949

REGON

271979590

Adres siedziby

Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

25,1 mln zł

Kapitał wpłacony

27,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

21 listopada 2007 r.

RKT-58/2007

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

1 sierpnia 2003 r.

RKT-30/2003

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 29 lipca 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

  • Od 29 lipca 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

  • Od 29 lipca 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

309,3 tys. zł

2021 r.

1,1 mln zł

2020 r.

3,4 tys. zł

2015 r.

75 tys. zł

2013 r.

90,7 tys. zł

2012 r.

8,1 tys. zł

2010 r.

51,2 tys. zł

2009 r.

37,9 tys. zł

2008 r.

446,3 zł

2007 r.

31,5 tys. zł

2006 r.

23,5 tys. zł

2005 r.

31,3 tys. zł

2004 r.

323,1 zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2015
2020
2021
2022
323,1 zł 31,3 tys. zł 23,5 tys. zł 31,5 tys. zł 446,3 zł 37,9 tys. zł 51,2 tys. zł 8,1 tys. zł 90,7 tys. zł 75 tys. zł 3,4 tys. zł 1,1 mln zł 309,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.GAT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 10348 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.04.2001