Nazwa pełna

LANCERTO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000296761

NIP

8151747126

REGON

180286590

Adres siedziby

Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 stycznia 2008 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,6 mln zł

2020 r.

4,7 mln zł

2015 r.

7,3 tys. zł

2011 r.

590,4 tys. zł

2010 r.

37,4 tys. zł

2010
2011
2015
2020
2021
37,4 tys. zł 590,4 tys. zł 7,3 tys. zł 4,7 mln zł 3,6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.LANCERTO.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008