Nazwa pełna

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000296689

NIP

7772527260

REGON

639801998

Adres siedziby

Batorowska 9, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 stycznia 2008 r.

Kapitał zakładowy

11,4 mln zł

Kapitał wpłacony

11,4 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie albo członka zarządu i prokurenta

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

TSG

Liczba wyemitowanych akcji:

11,4 mln

Wartość rynkowa:

41,1 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

385,8 tys. zł

2021 r.

414,5 tys. zł

2020 r.

3,1 mln zł

2010 r.

367,1 tys. zł

2009 r.

90 tys. zł

2008 r.

1,3 tys. zł

2007 r.

5,9 tys. zł

2006 r.

235,9 tys. zł

2005 r.

121,6 zł

2004 r.

13,3 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2020
2021
2022
13,3 tys. zł 121,6 zł 235,9 tys. zł 5,9 tys. zł 1,3 tys. zł 90 tys. zł 367,1 tys. zł 3,1 mln zł 414,5 tys. zł 385,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010