Poprzednio

WENDELN POLONIA

Nazwa pełna

"DAN CAKE POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000029632

NIP

6280010177

REGON

271730978

Adres siedziby

Transportowców 15, 32-500 Chrzanów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

14,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki upowąnieni są prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu dziłający łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Decyzje UOKiK

27 lipca 2004 r.

DOK-72/2004

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  14,1 mln zł

  Liczba udziałów

  14136

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 20 lipca 2017 r.

  ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

7,4 mln zł

2021 r.

8,1 mln zł

2020 r.

6,6 mln zł

2019 r.

6,8 mln zł

2018 r.

16,1 mln zł

2017 r.

6,4 mln zł

2016 r.

5,1 mln zł

2015 r.

3 mln zł

2014 r.

2,6 tys. zł

2004 r.

0 zł

2004
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 zł 2,6 tys. zł 3 mln zł 5,1 mln zł 6,4 mln zł 16,1 mln zł 6,8 mln zł 6,6 mln zł 8,1 mln zł 7,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9404 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001