Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000296300

NIP

7412057088

REGON

280271963

Data rejestracji

16 stycznia 2008 r.

Adres siedziby

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz propagowania, wspierania I rozwoju wszelkich form aktywności artystycznej wśród dzieci, młodzieży I dorosłych, krzewienie, kultywowanie I kontynuacja dorobku kulturalno - oświatowego w środowisku działania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych I innych podpisują w imieniu zarządu dwie osoby - prezes względnie wiceprezes oraz skarbnik.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

STOWARZYSZENIE@CHOR.OSTRODA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY