Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 19.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 21.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 08.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 23.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 04.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 26.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 16.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 05.07.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 26.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 06.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 08.07.2009

  02. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 08.07.2009

  01. 01. 2008 - 01. 01. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 02. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2008 - 01. 01. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 02. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2008 - 01. 01. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 02. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2008 - 01. 01. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 19.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 21.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 08.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 23.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 04.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 26.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 16.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 03.08.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 26.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 12.08.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 24.09.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 07.10.2008

  Od dnia 01. 01. 2007 roku do 31. 12. 2007 roku

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • Od dnia 01. 01. 2007 roku do 31. 12. 2007 roku

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • Od dnia 01. 01. 2007 roku do 31. 12. 2007 roku

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • Od dnia 01. 01. 2007 roku do 31. 12. 2007 roku

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  90046900

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  21511810

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  "C"

  Liczba akcji w serii

  17039600

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  7228385

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  "E"

  Liczba akcji w serii

  1218740

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  8334134

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  100000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  3523795

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  298863

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 2 988 630,00 ZŁ

 • 35 237 950,00 ZŁ

 • 1 000 000 000,00 ZŁ

 • 83 341 340,00 ZŁ

 • 12 187 400,00 ZŁ

 • 72 283 850,00 ZŁ

 • 215 118 100,00 ZŁ