Nazwa pełna

"PKP INTERCITY" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000296032

NIP

5262544258

REGON

017258024

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 stycznia 2008 r.

Kapitał zakładowy

2,5 mld zł

Kapitał wpłacony

2,5 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadceń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu. 3. Prezes zarządu w zakresie określonym w §13 ust. 9 statutu, uprawniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

18 grudnia 2009 r.

RKT-39/2009

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD "PKP INTERCITY" S.A. JAKO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A., POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W KAPITALE ZKŁADOWYM "PKP INTERCITY" S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,5 mld zł

2022 r.

1,6 mld zł

2021 r.

1,8 mld zł

2020 r.

1,4 mld zł

2019 r.

958,2 mln zł

2018 r.

898 mln zł

2017 r.

860,7 mln zł

2016 r.

821,9 mln zł

2015 r.

717,4 mln zł

2014 r.

693,2 mln zł

2013 r.

599 mln zł

2012 r.

548,1 mln zł

2011 r.

772,4 mln zł

2010 r.

432,1 mln zł

2009 r.

393,4 mln zł

2008 r.

91,9 mln zł

2007 r.

130 mln zł

2006 r.

56,4 mln zł

2005 r.

40 mln zł

2004 r.

29,8 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
29,8 mln zł 40 mln zł 56,4 mln zł 130 mln zł 91,9 mln zł 393,4 mln zł 432,1 mln zł 772,4 mln zł 548,1 mln zł 599 mln zł 693,2 mln zł 717,4 mln zł 821,9 mln zł 860,7 mln zł 898 mln zł 958,2 mln zł 1,4 mld zł 1,8 mld zł 1,6 mld zł 1,5 mld zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,3 mld zł

515,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.INTERCITY.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007