Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 19.03.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 20.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 17.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 08.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 19.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 30.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 11.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 13.07.2012

  01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 07.10.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 29.06.2010

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 29.06.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009