Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 31, obowiązujące od 24 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000029538

NIP

9180010647

REGON

950173239

Data rejestracji

20 lipca 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

552.4 tys. zł

Kapitał docelowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

131 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Nauka języków obcych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu - jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu - łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.BARR.ORG.PL

Adres e-mail

BIURO@BARR.ORG.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 471 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015