Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

147,9 tys. zł

2020 r.

3,4 mln zł

2019 r.

447,1 tys. zł

2018 r.

3,2 tys. zł

2017 r.

6 mln zł

2014 r.

51,3 tys. zł

2012 r.

718,4 tys. zł

2011 r.

11,5 tys. zł

2010 r.

52 tys. zł

2008 r.

2,5 tys. zł

2007 r.

23,4 tys. zł

2007
2008
2010
2011
2012
2014
2017
2018
2019
2020
2021
23,4 tys. zł 2,5 tys. zł 52 tys. zł 11,5 tys. zł 718,4 tys. zł 51,3 tys. zł 6 mln zł 3,2 tys. zł 447,1 tys. zł 3,4 mln zł 147,9 tys. zł