Nazwa pełna

"COMSAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000294933

NIP

7792332364

REGON

300740153

Data rejestracji

17 grudnia 2007 r.

Data ostatniej zmiany

27 października 2018 r.

Adres siedziby

Nagietkowa 1, 60-175 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja komputerów I innych urządzeń do przetwarzania informacji.

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy I konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej I sterowniczej

 • Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej.

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy I konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych I radiowych oraz aparatów dla telefonii I telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej.

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy I konserwacji nadajników telewizyjnych I radiowych

 • Produkcja odbiorników telewizyjnych I radiowych, urządzeń do rejestracji I odtwarzania dźwięku I obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej.

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy I konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem I obrazem.

 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego I artykułów radiowo-telewizyjnych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego I osobistego

 • Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana.

 • Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana.

 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych.

 • Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego

 • Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa artykułów użytku osobistego I domowego

 • Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego.

 • Naprawa artykułów użytku osobistego I domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Transmisja danych I teleinformatyka.

 • Telewizja kablowa

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem maszyn I urządzeń biurowych.

 • Wynajem pozostałych maszyn I urządzeń

 • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

 • Działalność w zakresie oprogramowania.

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Konserwacja I naprawa maszyn biurowych, księgujących I sprzętu komputerowego

 • Pozostała działalność związana z informatyką.

 • Usługi w zakresie handlu hurtowego, pozostałe

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania I analizy techniczne

 • Reklama

 • Działalność związana z pakowaniem

 • Działalność związana z organizacją targów I wystaw

 • Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Kształcenie ustawiczne dorosłych I pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 17 grudnia 2007 r.

  900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 grudnia 2007 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008