Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI STUDZIANKA

KRS

0000294546

NIP

5372488911

REGON

060323498

Adres siedziby

42, Studzianka, 21-532 Łomazy, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 grudnia 2007 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczenia woli,pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu reprezentujących łącznie w składzie:a)prezesa i wiceprezesa lub b)prezesa i skarbnika lub c)skarbnika i wiceprezesa lub d)prezesa i sekretarza lub e)wiceprezesa i sekretarza lub f)skarbnika i sekretarza. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

WWW.STUDZIANKA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015