Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SŁUPSKU SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000294453

NIP

8390005540

REGON

000616505

Adres siedziby

Główna 65, 76-200 Głobino, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 grudnia 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

3,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki jest uprawniony jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,3 mln zł

2022 r.

14,9 mln zł

2021 r.

11,4 mln zł

2020 r.

10,9 mln zł

2019 r.

5,7 mln zł

2018 r.

3,9 mln zł

2017 r.

3,6 mln zł

2016 r.

3,2 mln zł

2015 r.

3,3 mln zł

2014 r.

3,9 mln zł

2013 r.

4,1 mln zł

2012 r.

4,8 mln zł

2011 r.

4,4 mln zł

2010 r.

4,3 mln zł

2009 r.

4,9 mln zł

2008 r.

4,7 mln zł

2007 r.

4,4 mln zł

2006 r.

4,5 mln zł

2005 r.

4,5 mln zł

2004 r.

4,4 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,4 mln zł 4,5 mln zł 4,5 mln zł 4,4 mln zł 4,7 mln zł 4,9 mln zł 4,3 mln zł 4,4 mln zł 4,8 mln zł 4,1 mln zł 3,9 mln zł 3,3 mln zł 3,2 mln zł 3,6 mln zł 3,9 mln zł 5,7 mln zł 10,9 mln zł 11,4 mln zł 14,9 mln zł 3,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PKS.SLUPSK.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@PKS.SLUPSK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007