Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 15 lipca 2018 r.

Nazwa pełna

SD HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000294324

NIP

8133527584

REGON

180280089

Data rejestracji

10 grudnia 2007 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Borek Stary 70, Borek Stary, 36-020 Tyczyn, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2011-06-30

  Do

  2013-07-01

 • Od

  2014-07-15

  Do

  2016-07-15

 • Od

  2017-04-05

Finanse

Kapitał zakładowy

400 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową dróg i autostrad

 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

 • Roboty związane z budową mostów i tuneli

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie i oblicowywanie ścian

 • Malowanie i szklenie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

 • Działalność agencji reklamowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań uprawniony jest członek zarządu - jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego: a/ do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań nieprzekraczających 150. 000,00 zł uprawniony jest każdy członek zarządu - samodzielnie; B/ do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 150. 000,00 zł wymagane jest działanie wszystkich członków zarządu łącznie.

Wspólnicy
 • 392 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartosci 196.000.00 zł.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 grudnia 2007 r.

  Wartość udziałów

  204 tys. zł

  Liczba udziałów

  408

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007