Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 44, obowiązujące od 27 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000293247

NIP

5222805793

REGON

140478291

Data rejestracji

21 listopada 2007 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Głubczycka 11 / 1, 02-417 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

4.9 mln zł

Kapitał docelowy

3.4 mln zł

Kapitał wpłacony

401.7 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

  • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

  • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

  • Działalność holdingów finansowych

  • Leasing finansowy

  • Badanie rynku i opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki są uprawnieni: prezes oraz wiceprezes zarządu - jednoosobowo, albo jeden członek zarządu łącznie z prezesem albo wiceprezesem albo prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.ORGANICMARKET.PL

Adres e-mail

INFO@ORGANICMARKET.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007