Poprzednio

POLNORD WARSZAWA - WILANÓW III

Nazwa pełna

WILANÓW OFFICE PARK-BUDYNEK B1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000292731

NIP

5213462365

REGON

141192355

Adres siedziby

Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 listopada 2007 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

8,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku wieloosobowego składu zarządu do reprezentowania, podpisywania, składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 14 listopada 2007 r.

  Wartość udziałów

  8,6 mln zł

  Liczba udziałów

  33526

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 30 czerwca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 30 czerwca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008