Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 10 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000292587

NIP

9452092100

REGON

120543868

Data rejestracji

14 listopada 2007 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Ludwika Solskiego 7C, 31-216 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

250 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność szpitali

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe zakwaterowanie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 14 listopada 2007 r.

  Wartość udziałów

  22 tys. zł

  Liczba udziałów

  44

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 listopada 2007 r.

  Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  128 tys. zł

  Liczba udziałów

  256

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008