Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,6 mln zł

2019 r.

1,4 mln zł

2018 r.

5,6 mln zł

2017 r.

3,7 mln zł

2016 r.

2,4 mln zł

2015 r.

92,7 mln zł

2012 r.

0 zł

2011 r.

14,5 tys. zł

2010 r.

60,9 mln zł

2009 r.

40,1 mln zł

2008 r.

124,6 mln zł

2007 r.

72,5 mln zł

2006 r.

43,6 mln zł

2005 r.

48,2 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
48,2 mln zł 43,6 mln zł 72,5 mln zł 124,6 mln zł 40,1 mln zł 60,9 mln zł 14,5 tys. zł 0 zł 92,7 mln zł 2,4 mln zł 3,7 mln zł 5,6 mln zł 1,4 mln zł 17,6 mln zł