Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 17.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 06.08.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 06.08.2018

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 19.07.2018

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 15.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 16.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.10.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 15.07.2011

  1 stycznia -31 grudnia 2010

 • 06.07.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 17.11.2009

  2008

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 1 stycznia -31 grudnia 2010

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 2008