Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 7 czerwca 2017 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BABICY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000292022

NIP

8191618079

REGON

180257587

Data rejestracji

31 października 2007 r.

Adres siedziby

77, Babica, 38-120 Czudec, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi, 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk, 3. Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej, 4. Branie udziału w obronie cywilnej, 5. Rozwijanie wśród członków osp zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 230 SĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE