Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

25 września 2020 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

23 października 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »