Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 25 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

"INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000291897

NIP

5213462069

REGON

141190936

Data rejestracji

31 października 2007 r.

Adres siedziby

Chodakowska 19 / 31, 03-815 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni samodzielnie prezes zarządu lub łącznie dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007