Poprzednio

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY

Nazwa pełna

EKOPRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000291460

NIP

4990555465

REGON

320419702

Adres siedziby

Gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 października 2007 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

43,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • BURMISTRZ MIELNA REPREZENTUJĄCA GMINĘ MIELNO BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI (100% UDZIAŁÓW)

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  43,8 mln zł

  Liczba udziałów

  437650

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

554,3 tys. zł

2018 r.

13,5 tys. zł

2017 r.

43,8 tys. zł

2016 r.

6,6 tys. zł

2014 r.

24,4 tys. zł

2013 r.

4,3 tys. zł

2013
2014
2016
2017
2018
2019
4,3 tys. zł 24,4 tys. zł 6,6 tys. zł 43,8 tys. zł 13,5 tys. zł 554,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

24,6 mln zł

12,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015