Nazwa pełna

MORLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000290939

NIP

5252411892

REGON

141173760

Data rejestracji

23 października 2007 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Orzycka 6 / 1B, 02-695 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń majątkowych I niemajątkowych I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 23 października 2007 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007