Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

MORLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000290939

NIP

5252411892

REGON

141173760

Data rejestracji

23 października 2007 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Orzycka 6 / 1B, 02-695 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń majątkowych i niemajątkowych i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 23 października 2007 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007