Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW "ELEUSIS" W SANOKU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000029057

REGON

370999770

Adres siedziby

Zielona 39, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Nawiązanie do tradycji ruchu abstynęckiego "Eleusis" -prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci I młodzieży w wolności od nałogów -przestrzeganie zasad tolerancji, braterstwa I przyjaźni z innymi ludźmi -prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności wychowawczych -prowadzenie poradnictwa pedagogicznego -opracowanie I publikowanie materiałów edukacyjnych -wspieranie działalności organizacji I stowarzyszeń pracujących na rzecz rozwoju dzieci

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawnieni są prezes I księgowy

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 17. 03. 2009 r. - rozdz. Iv pkt 1, rozdz. Iv pkt 2a, rozdz. V - dodaje się pkt 5b

  • 01. 03. 2003r. Rozdział ii zmiana pkt 3

  • 24. 03. 2000r. Wraz z aneksem-uchwała zebrania członków założycieli z dnia 05. 07. 2000r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ DZ.A NR 1 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ I CYWILNY

{{ fieldValue.v }}