Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW "ELEUSIS" W SANOKU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 lipca 2001 r.

KRS

0000029057

REGON

370999770

Adres siedziby

Zielona 39, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Nawiązanie do tradycji ruchu abstynęckiego "Eleusis" -prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci I młodzieży w wolności od nałogów -przestrzeganie zasad tolerancji, braterstwa I przyjaźni z innymi ludźmi -prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności wychowawczych -prowadzenie poradnictwa pedagogicznego -opracowanie I publikowanie materiałów edukacyjnych -wspieranie działalności organizacji I stowarzyszeń pracujących na rzecz rozwoju dzieci

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawnieni są prezes I księgowy

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ DZ.A NR 1 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ I CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 12 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »