Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 17 marca 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW "ELEUSIS" W SANOKU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000029057

NIP

6871755779

REGON

370999770

Data rejestracji

19 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Zielona 39, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

Nawiązanie do tradycji ruchu abstynęckiego "Eleusis" -prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży w wolności od nałogów -przestrzeganie zasad tolerancji, braterstwa i przyjaźni z innymi ludźmi -prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności wychowawczych -prowadzenie poradnictwa pedagogicznego -opracowanie i publikowanie materiałów edukacyjnych -wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń pracujących na rzecz rozwoju dzieci

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia uprawnieni są prezes i księgowy

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ DZ.A NR 1 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ I CYWILNY