Poprzednio

PENTON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Nazwa pełna

MOUNT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000290519

NIP

1080003715

REGON

141035638

Adres siedziby

Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 października 2007 r.

Kapitał zakładowy

4,2 mln zł

Kapitał wpłacony

4,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczen woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu spółki lub członka zarządu spółki łacznie z prokurentem spółki

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

26 stycznia 2017 r.

DKK-17/2017

Kontrola koncentracji

22 grudnia 2016 r.

DKK-189/2016

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 19 maja 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

MOUNTTFI.PL

Adres e-mail

BIURO@MOUNTTFI.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008