Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA "COR INFANTIS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000290273

NIP

7123093043

REGON

060294101

Data rejestracji

8 października 2007 r.

Data ostatniej zmiany

16 września 2015 r.

Adres siedziby

Nałęczowska 24, Lublinie, 20-701 Lublin, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działanie w zakresie ochrony I promocji zdrowia dzieci z wadami serca działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także udzielanie pomocy szpitalom I placówkom medycznym.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Działalność szpitali

  • Praktyka lekarska

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes fundacji lub wiceprezes samodzielnie oraz dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY