SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000289768

Numer NIP

9442051648

Numer REGON

356375388

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Kapitał zakładowy

21.2 mln

ul. Przemysłowa 7

32-050 Skawina

Polska

Organ reprezentacji
Działalność według PKD
  • 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
  • 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
  • 46, 44, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
  • 46, 74, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
  • 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
  • 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
  • 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
  • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  • 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
  • 95, 22, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
Ten podmiot jest wspólnikiem w: