Poprzednio

BORGWARNER TURBO SYSTEMS POLAND

Nazwa pełna

BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000289644

NIP

5862205381

REGON

220486162

Adres siedziby

950, 36-002 Jasionka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 października 2007 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

69,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PROKURENT

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  69,2 mln zł

  Liczba udziałów

  1383678

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • Od 31 lipca 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, INNYM PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁKI

 • Od 27 grudnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, INNYM PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁKI.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

39,6 mln zł

2019 r.

0 zł

2018 r.

19,2 mln zł

2017 r.

4,8 mln zł

2014 r.

21,8 mln zł

2013 r.

21,3 mln zł

2012 r.

37,2 mln zł

2011 r.

871,3 tys. zł

2010 r.

2,6 mln zł

2009 r.

6,7 tys. zł

2008 r.

85,1 tys. zł

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
2018
2019
2020
85,1 tys. zł 6,7 tys. zł 2,6 mln zł 871,3 tys. zł 37,2 mln zł 21,3 mln zł 21,8 mln zł 4,8 mln zł 19,2 mln zł 0 zł 39,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007