Poprzednio

GRUPA PEP - FARMA WIATROWA 17

Nazwa pełna

POLENERGIA FARMA WIATROWA 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000287300

NIP

8522518740

REGON

320393196

Adres siedziby

Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 sierpnia 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania za spółkę: a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - uprawniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie, b) jeżeli zarząd jest wieloosobowy - wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 lutego 2016 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 11 czerwca 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

336 tys. zł

2020 r.

1,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.POLENERGIA.PL

Adres e-mail

INFO@POLENERGIA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008