Nazwa pełna

MTU AERO ENGINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000286892

NIP

8133521239

REGON

180261028

Adres siedziby

108, Tajęcina, 36-002 Jasionka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 sierpnia 2007 r.

Kapitał zakładowy

20,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnionych jest: dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie. Jeżeli zarząd spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu, a także dwóch prokurentów działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  20,3 mln zł

  Liczba udziałów

  203000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 1 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI, A TAKŻE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

5,2 mln zł

2022 r.

13,4 mln zł

2021 r.

13,5 mln zł

2020 r.

15,3 mln zł

2019 r.

16,2 mln zł

2018 r.

12,3 mln zł

2017 r.

12,5 mln zł

2016 r.

11,4 mln zł

2015 r.

13,2 mln zł

2014 r.

11,9 mln zł

2013 r.

10 mln zł

2012 r.

9,9 mln zł

2011 r.

285 tys. zł

2010 r.

59 tys. zł

2009 r.

12,5 mln zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12,5 mln zł 59 tys. zł 285 tys. zł 9,9 mln zł 10 mln zł 11,9 mln zł 13,2 mln zł 11,4 mln zł 12,5 mln zł 12,3 mln zł 16,2 mln zł 15,3 mln zł 13,5 mln zł 13,4 mln zł 5,2 mln zł
Inne dane

Adres www

HTTP://WWW.MTU.DE

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008