Poprzednio

MTU AERO ENGINES POLSKA

Nazwa pełna

MTU AERO ENGINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000286892

NIP

8133521239

REGON

180261028

Adres siedziby

108, Tajęcina, 36-002 Jasionka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 sierpnia 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

20,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są łącznie: dwaj członkowie zarządu, jeden członek zarządu wraz prokurenetm,lub dwaj prokurenci

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE NA PODSTAWIE ART 2 UST. 2 PKT 1 LIT.A TIRET 5 USTAWY

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  20,3 mln zł

  Liczba udziałów

  203000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 1 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI, A TAKŻE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

 • Od 1 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI, A TAKŻE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

13,5 mln zł

2020 r.

15,3 mln zł

2019 r.

16,2 mln zł

2018 r.

12,3 mln zł

2017 r.

12,5 mln zł

2016 r.

11,4 mln zł

2015 r.

13,2 mln zł

2014 r.

11,9 mln zł

2013 r.

10 mln zł

2012 r.

9,9 mln zł

2011 r.

285 tys. zł

2010 r.

59 tys. zł

2009 r.

12,5 mln zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12,5 mln zł 59 tys. zł 285 tys. zł 9,9 mln zł 10 mln zł 11,9 mln zł 13,2 mln zł 11,4 mln zł 12,5 mln zł 12,3 mln zł 16,2 mln zł 15,3 mln zł 13,5 mln zł
Inne dane

Adres www

HTTP://WWW.MTU.DE

Adres e-mail

ANETA.STRUGALSKA@MTUPOLSKA.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008