Nazwa pełna

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000286659

NIP

7792319369

REGON

300641221

Data rejestracji

21 sierpnia 2007 r.

Data ostatniej zmiany

16 października 2019 r.

Adres siedziby

Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działania związane z zatrudnieniem

  • Działania związane z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działania związane z organizacją szkoleń, seminariów I konferencji

  • Działania związane z działalnością organizacji członkowskich

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz oświadczeń woli I reprezentowania związku upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prezydium Związku Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008