Nazwa pełna

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000286659

NIP

7792319369

REGON

300641221

Data rejestracji

21 sierpnia 2007 r.

Adres siedziby

Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działania związane z zatrudnieniem

  • Działania związane z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działania związane z organizacją szkoleń, seminariów I konferencji

  • Działania związane z działalnością organizacji członkowskich

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zwiazek reprezentuje prezydent prezydium oraz zarząd 2. W sprawach zobowiązań finansowych związek reprezentuje prezes zarządu jednoosobowego lub dwóch członków zarządu łącznie. 3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższajacej 5. 000 (słownie pieć tysięcy) złotych wymaga zgody prezydium

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prezydium Związku Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008