Nazwa pełna

CLIP UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000286036

NIP

7773012115

REGON

300610404

Adres siedziby

Rabowicka 65, Jasin, 62-020 Swarzędz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 sierpnia 2007 r.

Kapitał zakładowy

625 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie, albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • Od 16 września 2019 r.

    1.250 udziałów 0 łącznej wartości 625.000,00 zł

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

2,7 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

7,4 mln zł

2,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008