Nazwa pełna

"POGOŃ SZCZECIN" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000285971

NIP

8522514742

REGON

320394706

Adres siedziby

Karłowicza 28, 71-102 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 sierpnia 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

24,6 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

24,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawnieni są: prezes zarządu jednoosobowo lub wiceprezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie lub dwóch prokurentów w ramach prokury łącznej.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2017 r.

601,1 zł

2016 r.

1,1 tys. zł

2015 r.

27,8 tys. zł

2014 r.

24 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2020
2021
24 tys. zł 27,8 tys. zł 1,1 tys. zł 601,1 zł 3,5 mln zł 3,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

SZCZECIŃSKI DODATEK DO DZIENNIKA "GAZETA WYBORCZA"

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2016